+371 26173284

Veselības apdrošināšana darbiniekiem

Veselības apdrošināšana darbiniekiem paredz segt darbinieku zaudējumus, kas tiem radušies, saņemot medicīniskos pakalpojumus vai veicot savlaicīgu profilaksi. Veselības apdrošināšana var segt šādus medicīniskos izdevumus:

Veselības apdrošināšana ir svarīgs ieguldījums, ko uzņēmums piedāvā saviem darbiniekiem. Apdrošināšana nodrošina, ka darbinieka slimības gadījumā tam būs pieejami līdzekļi, lai veiktu kvalitatīvu ārstniecības procesu un pēc iespējas ātrāk atgrieztos darbā. Apdrošināšanas izmaksas nosaka uzņēmuma budžeta iespējas un medicīnisko pakalpojumu segums. Uzņēmums, iegādājoties darbiniekiem veselības apdrošināšanas polisi, var izmantot šim apdrošināšanas veidam likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

 


SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Reģ. Nr: 40003438358
Banka: SWEDBANK
Bankas konts: LV33HABA0001408049593
Epasts: office@financebroker.lv
Telefona nr. : +371 67613810
Juridiskā adrese : Rīga, Tukuma iela 6,
LV-1002, Latvija